Hypotheekvormen

U bent er hooguit een paar keer in uw leven mee bezig. Toch valt er een hoop te kiezen...

Er valt heel wat te kiezen als het gaat om hypotheekvormen!

Volgens de huidige regels zijn er twee hypotheekvormen. Deze hypotheken worden afgelost in maximaal dertig jaar. Dat lijkt eenvoudig, maar daarnaast zijn er nog een hoop keuzes te maken.  Bespreek ze om een verrassend andere kijk te ontdekken.

>

Annuïteitenhypptheek

Bij deze hypotheek betaalt u een vaste periode een vast bedrag per maand. Elke maand betaalt u een deel rente en een deel aflossing. U begint met een relatief klein aflossingsdeel en een groot rentedeel, maar elke maand wordt het rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. Omdat het rentedeel bij de annuïteitenhypotheek steeds kleiner wordt, kunt u steeds minder betaalde rente aftrekken van de belasting. De maandlasten nemen daarmee tijdens de looptijd van de lening toe. Wel bouwt u vermogen op met uw huis.

Wilt u weten of een annuïteitenhypotheek iets voor u is?

Maak een afspraak

R

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek heeft u een vast bedrag als aflossing van de lening. Daarnaast betaalt u rente. Deze wordt alleen berekend over dat deel van de hypotheek dat nog niet is afgelost. Na elke aflossing wordt uw rentebedrag dus lager.

Bij deze hypotheek wordt uw belastingvoordeel steeds minder, omdat de rente die u moet betalen steeds lager wordt. Daar staat tegenover dat uw hypotheekkosten elke maand lager worden.

Wilt u weten of een lineaire hypotheek iets voor u is?

Maak een afspraak

Meer hypotheekvormen

Hypotheken afgesloten na 2012 zonder recht op hypotheekrenteaftrek…

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een spaar- of beleggingsrekening. U betaalt maandelijks rente over uw lening en stort een bedrag op uw spaar- of beleggingsrekening. Met het gespaarde geld lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheek af.

Omdat spaargeld minimaal 15 jaar belastingvrij vermogen was, en omdat er hypotheekrenteaftrek mogelijk was, was deze hypoteekvorm eerder een goede optie. Met de koppeling van de twee delen kon de hypotheek ook nog eens belastingvrij worden afgelost.

Deze hypotheekvorm was interessant met een hoge hypotheekrente en goed gebruik van hypotheekrenteaftrek, maar nu is het heroverwegen van deze hypotheek de moeite waard. De hypotheekrente is namelijk op dit moment laag, waardoor u minder rente krijgt op uw spaargeld. Dan legt u meer geld bij voor de aflossing van uw hypotheek. Voor beleggingen geldt eigenlijk hetzelfde.

Misschien past een lineaire of annuïteitenhypotheek toch beter bij uw financiële plaatje!

Uw hypotheekadviseur kan u adviseren.

Neem contact op

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een soort samenstelling van een spaarrekening en een hypotheek. Uw hypotheek blijft de hele looptijd hetzelfde. U spaart de aflossing van uw hypotheek op een spaarrekening, die is gekoppeld aan uw hypotheek. De rente op uw hypotheek is gelijk aan die van uw spaargeld en blijft dat ook bij rentewijzigingen.

Deze hypotheekvorm is met name voor jonge huizenbezitters interessant, omdat zij vaak minder kostenstijging kunnen permitteren en het risico vrij laag is. Voor oudere mensen telt het overlijdensrisico zwaarder mee, waardoor deze vorm minder interessant wordt.

Deze hypotheekvorm kwam veel voor toen de rentes bij banken hoog waren. Als huizenbezitter kreeg je een hoge rente op het spaargedeelte en was de hypotheekrenteaftrek gunstig. Nu is de spaarhypotheek minder voordelig: spaarrekeningen leveren minder op en de hypotheekrenteaftrek is relatief laag. Het lijkt een aantrekkelijke rente, maar… Het gevolg is dat u zelf meer moet bijbetalen voor de aflossing van uw hypotheek! Is dat geen verrassend ander inzicht?

Het kan nu voordeliger zijn te kiezen voor een andere hypotheekvorm. Bespreek of uw hypotheek nog past bij uw huidige leven en nog steeds de meest aantrekkelijke optie is.

Neem contact op

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Van een deel van het maandelijkse bedrag dat u betaalt, worden beleggingen aangekocht. U kunt invloed uitoefenen op de manier waarop uw saldo wordt belegd. Met meer of minder risico.

Tijdens de looptijd lost u niets af en bouwt u vermogen op via de beleggingen. Hiermee lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld af. De waarde van de beleggingen kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van uw hypotheek, omdat dit afhankelijk is van het rendement van uw beleggingen.

Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: op deze hypotheek lost u niet af. U betaalt alleen rente over het geleende geld. U lost de hypotheek uiteindelijk af door de verkoop van het huis of een betaling vanuit eigen middelen. In uw hypotheekvoorwaarden staat of en hoe tussentijdse (gedeeltelijke) aflossing mogelijk is.

Bekijk samen met uw financieel adviseur of een aflossingsvrije hypotheek voor u een optie is!

Maak een afspraak

Levenshypotheek

Met een levenhypotheek wordt een combinatie gemaakt tussen een spaardeel en een levensverzekering. Er wordt geen hypotheekschuld afgelost, maar met het ‘spaargeld’ wordt belegd. Aan het eind van de looptijd lost u met het rendement de hypotheek af. Er is meestal sprake van een minimumrendement, maar wel moet een restbedrag uit de belegging komen. Dat betekent ook dat er een klein risico op een restschuld is.

Een voordeel van deze hypotheek is dat de hypotheek de hele looptijd niet verandert en gebruikgemaakt kan worden van hypotheekrenteaftrek. Ten minste, als de hypotheek voor 2013 is afgesloten, want sinds 2013 krijgen alleen hypotheken met aflossing dit voordeel. Daarom komt ook deze hypotheekvorm nog weinig voor.

Toch kan de levenshypotheek voor starters nog interessant zijn. Bijvoorbeeld als de starter nog weinig inkomen heeft en nog geen gebruik kan maken van hypotheekrenteaftrek. Wist u bijvoorbeeld dat u vanaf nu maximaal 30 jaar gebruik mag maken van hypotheekrenteaftrek op het geleende geld (u kunt later wel hypotheekrenteaftrek krijgen op een nieuw geleend deel, bijvoorbeeld als u groter gaat wonen)?
Heeft u nu nog weinig inkomen en verwacht u dat uw inkomen later pas gaat stijgen, dan is een levenshypotheek misschien iets voor u.

Wilt u deze mogelijkheid bespreken met een hypotheekadviseur?

Maak een afspraak

Welke  hypotheekvorm past het beste bij u?

Maak een afspraak en bespreek uw mogelijkheden!

Contact

Hypotheekadviseur in Leek
Tolberterstraat 67
Telefoon: 0594-518131
info@bolhuisadviesbureau.nl

Dienstenwijzer
Disclaimer

Erkend adviseur

Verrassende kijk op hypotheken is een werknaam van Bolhuis Adviesbureau en is 100% onafhankelijk van financiële dienstverleners.